Moncunill Consultors es va fundar amb la finalitat de donar un servei altament personalitzat a empreses i empresaris des del moment en que es decideix la seva constitució, i acompanyar-la durant tot el seu procés de desenvolupament, assessorant cadascuna de les decisions que hagi de prendre al llarg de la seva existència.
Pretenem oferir una visió objectiva i professional que aporti a la seva empresa la màxima rendibilitat i competitivitat.
La nostra política és la d’estar al seu costat en tot moment, facilitant-li informació puntual de l’estat de la seva empresa i acontsellant-lo en la presa de decisions.
El nostre objectiu principal és el d’aportar valor afegit, pel que entenem que el nostre funcionament ha de ser àgil i la informació de la que disposem, actualitzada.
c/ Pintor Borrassà 21 bx, 08205 Sabadell
Tel. 937 247 102
Fax 937 251 425